Základní kurzy

Pokročilost Obsah kurzu

A1 - začátečníci

Výuka je kombinací moderní komunikativní a tradiční gramatické metody. Gramatické jevy jsou upevňovány pomocí procvičování na jednoduchých praktických konverzačních příkladech. Výuka je vedena zkušenými českými lektory.

A2 – mírně pokročilí

Výuka je kombinací komunikativní a gramatické metody. Gramatické jevy jsou komunikativně procvičovány v praktických všednodenních situacích. Výuka je vedena zkušenými českými lektory.

B1 – středně pokročilí I.

Výuka je kombinací komunikativní a gramatické metody, důraz je kladen na komunikační dovednosti. Cílem výuky je aktivní a kreativní používání jazyka ve všech všednodenních situacích. Výuka je vedena zkušenými českými lektory.

B2 – středně pokročilí II.

U kurzů od pokročilosti B2 je výuka rozšířena o témata z oblasti hospodářského jazyka. Důraz je kladen především na komunikaci. V této pokročilosti je možná kombinace českého lektora s rodilým mluvčím.

C1 – pokročilí

Výuka obecného jazyka je rozšířena o témata z oblasti hospodářského jazyka. Důraz ke kladen především na komunikaci. V této pokročilosti doporučujeme kombinaci českého lektora s rodilým mluvčím.

C2 – velmi pokročilí

Výuka obecného jazyka je zaměřena na speciální jevy (idiomy, zvláštnosti v užívání jazyka,…). Je rozšířena o témata z oblasti hospodářského jazyka. V této pokročilosti je výuka vedena pouze rodilým mluvčím.