Nadstavbové kurzy

Konverzační a specializované „šité na míru“ od pokročilosti B2.


Název kurzu Obsah kurzu

Konverzační kurz

Výuka vedena dle dohody rodilým mluvčím nebo zkušeným českým lektorem. Možná kombinace český lektor a rodilý mluvčí. Důraz kladen na intenzivní rozvoj komunikačních schopností a odbourání zábran při komunikaci v cizím jazyce. Je možná kombinace obecného a hospodářského jazyka
v poměru 1:1. Individuální přístup ke každému účastníkovi kurzu.

Gramatický kurz

Výuka: kombinace moderní a tradiční metody, důraz kladen na celkové opakování a prohloubení gramatiky nebo na výběr určitých gramatických jevů dle dohody s účastníkem kurzu. Výuka vedena zkušenými českými lektory. Individuální přístup ke každému účastníkovi kurzu.

Odborné zaměření

Velmi intenzivní kurzy pro jednotlivce a malé skupiny. Výuka vedena výhradně rodilými mluvčími. Speciální učební materiály pro dané téma dle výběru lektora – (podpůrné články z časopisů, novin, odborných publikací a dalších). Jedná se o samostatné moduly po 20 vyučovacích hodinách. Možno absolvovat modul dle vlastního výběru a rovněž libovolný počet modulů. Konání kurzů: různé možnosti - 2x2; 1x4 vyučovací hodiny týdně, nebo od pátku do soboty. Během delších seminářů: občerstvení. Termíny kurzů lze sjednávat celoročně dle přání uchazečů.

Intenzivní kurzy

Celkem 40-80 vyučovacích hodin. Možnost výuky 40 VH
v jednom týdnu a s určitým časovým odstupem přiobjednání dalšího týdne jako pokračování.

1) Intenzivní kurz se zaměřením na gramatiku: Důraz kladen na celkové opakování a prohloubení gramatiky, event. na výběr určitých gramatických jevů dle dohody s účastníkem kurzu. Výuka vedena zkušenými českými lektory.

2) Intenzivní kurz se zaměřením na konverzaci: Intenzivní rozvoj komunikačních schopností a odbourání zábran při komunikaci v cizím jazyce. Rodilý mluvčí, možná i kombinace českého lektora s rodilým mluvčím. Individuální přístup ke každému účastníkovi kurzu.

3) Intenzivní kurz kombinovaný: ½ dne gramatika a ½ dne. Spojuje cíle dvou výše uvedených kurzů. Doporučujeme kombinaci českého lektora s rodilým mluvčím.

4) Novinka: Přípravný kurz pro účastníky zahraničních jazykových kurzů: Přípravné kurzy jsou určeny pro pokročilost B2 a výše.

Úzce specializované kurzy

Velmi intenzivní kurzy pro jednotlivce a malé skupiny. Výuka vedena výhradně rodilými mluvčími. Vzhledem k tomu, že se jedná o kurzy „šité na míru“, bude jejich studijní plán vypracován přesně podle zadání zájemce. Výukové materiály včetně podpůrných článků z různých časopisů, novin, internetu a odborných publikací přizpůsobí lektor specifickému studijnímu plánu. Výběr témat z různých oblastí, např.: marketing, finance, personalistka, obchodní jednání a další. Rozsah: libovolně od 40 po 160 vyučovacích hodin. Termíny kurzů jsou sjednávány celoročně a flexibilně dle přání uchazečů. Konání kurzů: 2x2, 1x4 VH týdně, od pátku do soboty; nebo o víkendu, event. celý týden.

Přípravné kurzy
na zkoušky

Systematické prohlubování znalostí nezbytných pro složení mezinárodních zkoušek (AJ: KET, PET, FCE; NJ: ZD, ZDfB, Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1). Výuka s českými lektory i rodilými mluvčími. Doporučený rozsah výuky: 160 VH / rok.