O nás

Historie

2001 – zahajuje jazyková agentura Elkalingua svou činnost; od počátku se zaměřuje na výuku ve firemních kurzech.

2007 – rozšíření činnosti o zahraniční kurzy - pořádání prvních zahraničních jazykových kurzů v Německu u Severního moře.

2008 – navázání spolupráce s renomovanou jazykovou akademií v Anglii pro zajišťování zahraničních jazykových kurzů angličtiny.

2009 – rozšíření nabídky o kurzy veřejné: kurzy pro děti a individuální kurzy pro dospělé.

Lektoři

Elka lingua má stabilní tým profesionálních lektorů – českých lektorů i rodilých mluvčích. Jejich přátelský a individuální přístup ke klientům se odráží ve stále se zvyšujícím zájmu o naše kurzy.
Díky dalšímu vzdělávání lektorů je zajišťována kvalitní a moderní jazyková výuka.

Metody a formy práce

Základní metodou výuky cizích jazyků v naší agentuře je metoda komunikativní, což vyplývá z potřeb a cílů posluchačů – zvládat základní, rozšířenou a posléze i profesní komunikaci s cizojazyčným partnerem.

Součástí výuky je také systematické probírání gramatického učiva a jeho procvičování v praktických situacích.

Při výuce pracuje Elka lingua s nejmodernějšími cizojazyčnými učebnicemi, které cyklicky procvičují porozumění čtenému projevu, porozumění slyšenému projevu, volný projev i psaní – tedy všechny součásti jazyka tak, jak jsou v běžném i pracovním životě používány.

Práce s doplňkovými materiály (novinami, časopisy, mapami, cestovními průvodci, internetovými texty atd.) jsou samozřejmostí v rámci probírání aktuálních témat, používání audiovizuální techniky se osvědčuje zejména při nácviku správné výslovnosti a porozumění slyšeným projevům, včetně projevů s prvky jazyka hovorového či dialektů.

Nejvyšší konverzační kurzy vedou aprobovaní rodilí mluvčí.

Při výuce jsou používány různé formy práce tak, aby byla výuka efektivní a zajímavá.

Didaktické prostředky

Moderní, průběžně doplňovány o aktuální materiály.